pic01

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า วันนี้ (14 ก.ย.62) เวลา 13.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ร่วมกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนชาวตำบลวังธง ประกอบพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือแก่เกษตรกร จำนวน 10 ตัว ด้วยการคล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า

25620813 2

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อธิบดีกรมปศุสัตว์ขอพระราชทานพระราชานุญาต นำโค-กระบือรวมจำนวน 2 คู่ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชทรัพย์ไถ่ชีวิตมาประกอบพิธีไถ่ชีวิตฯ และจะนำโค-กระบือดังกล่าว ไปเลี้ยงดูแลที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต่อไป อ่านรายละเอียด

25620809 1

8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อัมรินทร์ กัลประวิทย์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

25620809 2

9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 17 ค่ายสุรสีห์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อัมรินทร์ กัลประวิทย์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีและข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จในการนี้

25620808 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “ฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เนื้อหาอื่นๆ...