15170

วันที่ 8/3/62 เวลา 08.30 น. สนง.ปศอ.บ้านคา ร่วมกับ สนง.ปศจ.ราชบุรี ออกให้บริการคลินิกเกษตรและจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.วัดหนองพันจันทร์ ม.6 ต.หนองพันจันทร์ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ตอน สุนัขและแมว แยกเป็น สุนัขเพศเมีย 10 ตัว เพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 11 ตัว รวมสัตว์ทั้งสิ้น 31 ตัว เจ้าของสัตว์ 13 ราย ให้บริการคำแนะนำด้านปศุสัตว์พร้อมแจกเวชภัณฑ์ เกษตรกร 55 ราย เสร็จภาระกิจให้บริการ เวลา 13.00 น

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี