1206

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมว จำนวน 26 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน22 ตัว แมว จำนวน3 ตัวพร้อมถ่ายพยาธิรักษาสัตว์ป่วย ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี