55929

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันและกลุ่มอำเภอในโซน ออกหน่วยโครงการหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.)และสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านปางปูเลย หมู่ที่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีเกษตรกรให้ความสนใจและมารับบริการผ่าตัดทำหมัน สุนัข-แมว รวมทั้งสิ้น 48 ตัว ได้แก่

  • สุนัขเพศผู้ 11 ตัว
  • สุนัขเพศเมีย 12 ตัว
  • แมวเพศผู้ 4 ตัว
  • แมวเพศเมีย 21 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย