1227348

วันที่ 11 มี.ค 62 น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ พร้อม นาย วีระพล รังษา ปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง ร่วมกับ อบต.โพธิ์หมากแข้งและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,376 สุนัข1,192 แมว184 ผ่าตัดทำหมัน27ตัว สุนัข13แมว14 ณ บ้านนาอ่าง หมู่5 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

1227348.jpg 1227349.jpg 1227351.jpg

1227352.jpg 1227353.jpg 1227354.jpg

1227357.jpg 1227359.jpg 1227362.jpg

1227370.jpg

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ