642990

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง ได้บูรณาการจัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งเปิดให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ การให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฟรี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยทำพิธีเปิดโครงการ ฯ เวลา 13.30 น.

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง