14460

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุโขทัย ได้ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ วัดตระพังทองหลาง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

  • สุนัขเพศผู้ 4 ตัว
  • สุนัขเพศเมีย 3 ตัว
  • แมวเพศผู้ 38 ตัว
  • แมวเพศเมีย 56 ตัว รวมสุนัข-แมว จำนวน 91 ตัว
  • และบริการฉีดวัคซันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 110 ตัว ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย