46914

วันที่16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกหน่วยบริการโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัด ทำหมันณ วัดมงกุฏแก้ว หมู่ที่2 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการปฏิบัติงานดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 10 ตัว แมว 19 ตัว ผ่าตัดทําหมันสุนัข เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 4 ตัว แมวเพศผู้ 9 เพศเมีย 10 ตัว รวม 29 ตัว

pic01

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีนคร ได้ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ วัดหนองแหน ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รวมทั้งหมดจำนวน 55 ตัว ในพื้นที่อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

ที่มาของข่้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

232359

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปะอิน ออกหน่วยทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดกำแพง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลปฏิบัติงาน ดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข 23 ตัว แมว 33 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว”

S 40149017

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ ทต.มาบข่าพัฒนา จัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ทำหมันสุนัขตัวเมีย 10 ตัว ตัวผู้ 8 ตัว แมวตัวเมีย 8 ตัว ตัวผู้ 4 ตัว รวม 30 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

58923

วันที่ 8 พ.ค.62 ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์บูรณการความร่วมมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมสำนักควบคุมป้องกันโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนดินแดงและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงร่วมกันบูรณาการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับเกียรติจากนายเทิดพันธ์ ครอบทอง นายอำเภอโนนดินแดง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริเวณ อบต.โนนดินแดง โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้