731306

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อาสาปศุสัตว์ ออกดำเนินการโครงการกิจกรรมการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนในสุนัขจำนวน ๑๓๙ ตัว แมวจำนวน ๗๑ ตัว

S 14835728

วันที่ 5-6 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ขอความร่วมมือ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดงเจริญ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลสำนักขุนเณร ในจุดที่ให้บริการ ดังนี้

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา09.00-12.00 วัดสำนักขุนเณร เวลา 14.00-16.00 ศาลาประชาคมชุมชนห้วยแห้ง.

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 วัดไทรย้อย 14.00-16.00 วัดกุดระกำ

32046

วันที่ 8 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ที่ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 7-29 มีนาคม 2562 ทั้งตำบล จำนวน 10 หมู่บ้าน เป้าหมาย สุนัข-แมว จำนวน 1,577 ตัว

15170

วันที่ 8/3/62 เวลา 08.30 น. สนง.ปศอ.บ้านคา ร่วมกับ สนง.ปศจ.ราชบุรี ออกให้บริการคลินิกเกษตรและจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.วัดหนองพันจันทร์ ม.6 ต.หนองพันจันทร์ ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ตอน สุนัขและแมว แยกเป็น สุนัขเพศเมีย 10 ตัว เพศผู้ 2 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว เพศผู้ 11 ตัว รวมสัตว์ทั้งสิ้น 31 ตัว เจ้าของสัตว์ 13 ราย ให้บริการคำแนะนำด้านปศุสัตว์พร้อมแจกเวชภัณฑ์ เกษตรกร 55 ราย เสร็จภาระกิจให้บริการ เวลา 13.00 น

pic01

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงโรคระบาดในสัตว์ปีก รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ชายแดน พื้นที่บ้านปางมะหัน หมู่ที่ 8 บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่ 9 บ้านม้งแปดหลัง หมู่ที่ 12 ตำบลเทอดไทย บ้านหัวแม่คำ หมู่ที่ 4 และบ้านสันมะเค็ด หมู่ที่ 23 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดังนี้

  • เจ้าของสัตว์ จำนวน 139 ราย
  • สุนัข จำนวน 197 ตัว
  • แมว จำนวน 44 ตัว
  • กระต่าย จำนวน 3 ตัว
  • รวมทั้งหมด จำนวน 244 ตัว

พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

{gallery}stories/news/rabiesnews/2562/pvlo_cri/25620308_1{gallery}

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย