182267

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์ประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์สัตว์จังหวัดสุรินทร์นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 7 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตากูก ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันฟรีคิกทางริม แก่ สุนัข แมว ให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ และ แจกจ่ายเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เป็นประธานในพิธี

25620308 1

วันที่4-5มีนาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง เทศบาลตำบลคลองหอยโข่ง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา เทศบาลเมืองสะเดา ออกหน่วยให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสัตว์ ณ วัดโพธิ์ อ.คลองหอยโข่งและ ศาลาประชาคมเขาเล่ย์ อ.สะเดา จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

89924

วันที่ 7 มี.ค.2562 ผวจ.ระนองได้มอบหมายให้ นายสุชาติ มูลสวัสดิ์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ร.ก.ปศุสัตว์จังหวัดระนอง ดำเนินการประชุมศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดระนอง

25620308 4

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลตำบลองครักษ์ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเทศบาลตำบลองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 265 ตัว และ เเมว 233 ตัว รวมทั้งสิ้น 498 ตัว อ่านรายละเอียด

S 15048709

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สนง.ปศอ.เมืองนครนายก ร่วมกับ อบต.พรหมณี รณณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ จุดให้บริการจุดที่ 1 ณ วัดโคกลำดวน ม.9 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก เวลา 09.00 -12.00 น. และจุดให้บริการจุดที่ 2 ณ ศูนย์อาหารหลังสหกรณ์ทหารใน ร.ร.นายร้อย จปร.ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก เวลา 13.00-16.00 น.ครับผม