pic01

วันที่ 1 มกราคม 2562 นายจาตุรนต์ พลราช ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมอยู่เวรจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ณ บริเวณริมถนนสายเอเชีย หน้าศูนย์จำหน่ายรถยนต์บริษัทโตโยต้า สาขาอยุธยา พร้อมกับมอบไข่ไก่สำหรับใช้ประกอบอาหาร

pic02

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา