S 2785356

วันนี้​ 1 กันยายน​2562 นายประภัตร​ โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ ​ได้เยี่ยมชมกิจการร้านนมหน้าฟาร์ม​ของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัดและให้เกียรติ​ชงเครื่องดื่มนมสดรสชาติต่างๆ โดยได้มีข้อสั่งการให้กองผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ดำเนินการเรื่องการขยายจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์​นมให้แพร่หลายมากขึ้น และมีการพัฒนา​ผลิตภัณฑ์​นมให้เกิดความหลากหลาย ตอบโจทย์ตลาดในยุค​ไทยแลนด์​ 4.0

 

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์