124576

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 นายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในวันสงกรานต์ ณ จุดตรวจแยกสระจันทร์ ,ตลาดแค ,ดอนหวาย และเทศบาลตำบลโนนสูง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง มีการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมนี้ ได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลังแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย ณ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

76143

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายมนตรี บริบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง. มอบหมายให้ นายประเสริฐ. ชัยมงคล. เจ้าพนักงานสัตวบาล. ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตำบลกระบื้องนอก อำเภอเมืองยาง. จังหวัดนครราชสีมา. ทั้งนี้เหตุการณ์ปกติ เรียบร้อยดี และได้มอบกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง ลูกอม ขนมคบเคี้ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในจุดดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

1313

วันนี้​ 11 เม.ย. 2562 นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพงษ์ พลศิริ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมด้วย​ เจ้าหน้าที่ผู้แทนสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา ในช่วง​เทศกาล​สงกรานต์ 2562 ณ​ จุดตรวจหลัก/รอง จำนวน 5 จุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่​ผู้​ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลดังกล่าว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

164648

วันนี้13เม.ย.62นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศอ.เมืองนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชน พี้นที่ อบต.พะเนา อ.เมือง นม.พร้อมมอบนำดื่มและไข่ไก่ไว้บำรุงร่างกาย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

S 4153736

วันนี้ 11 เม.ย.62 นายพศวีร์ สมใจ ปศจ.นม. รับมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1,086โด๊ส พร้อมอุปกรณ์การ ฉีดวัคซีน จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา