76143

วันที่ 14 เมษายน 2562 นายมนตรี บริบูรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยาง. มอบหมายให้ นายประเสริฐ. ชัยมงคล. เจ้าพนักงานสัตวบาล. ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ตำบลกระบื้องนอก อำเภอเมืองยาง. จังหวัดนครราชสีมา. ทั้งนี้เหตุการณ์ปกติ เรียบร้อยดี และได้มอบกาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง ลูกอม ขนมคบเคี้ยว ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ในจุดดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา