Home จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุวิทยาศาสตร์ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2555 )
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุวิทยาศาสตร์ (วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2555 ) พิมพ์
เขียนโดย คุณพรสวรรค์ วิรัตน์เศรษฐสิน   
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2012 เวลา 13:45 น.

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุวิทยาศาสตร์
วันที่ประกาศ 30 มีนาคม 2555
วันที่รับและยื่นเอกสารสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ - 18 เมษายน 2555
วันที่เปิดซอง 20 เมษายน 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด