Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรมหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์พิษณุโลกจัดโครงการ “เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์บำรุงสุข” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 9
ปศุสัตว์พิษณุโลกจัดโครงการ “เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์บำรุงสุข” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 9 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย คุณมณฑิชา นาควานิช   
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2012 เวลา 15:05 น.

25550614 2นายชัยโรจน์ มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานจัดงานโครงการ “เยี่ยมเยียนประชาชน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประจำปี 2555 ครั้งที่ 9 ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่พิษณุโลก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  อ่านรายละเอียด