Home

 

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนธิกำลังเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำความผิดอำเภอสูงเนิน
อังคาร, 04 ตุลาคม 2016
ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย สนง.ปศจ.นครราชสีมา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ควบคุมผู้กระทำความผิด พ.ศ. ๒๕๕๘
จันทร์, 05 กันยายน 2016
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมกำหนดมาตรการ การนำเข้าข้าวสาลีเมล็ด ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์
พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จัดประชุม กำหนดมาตรการ การนำเข้า "ข้าวสาลีเมล็ด" ให้แก่ผู้ประกอบการนำเข้าอาหารสัตว์ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.เลย
พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย และคณะข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เยี่ยมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร อ.นาแห้ว จ.เลย
พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว โดย นายทวีพงศ์ สาระทัศนานันท์ สัตวแพทย์ชำนาญงานรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาแห้ว ร่วมกับเกษตรอำเภอนาแห้ว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เลขานุการกรมปศุสัตว์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ55ปีของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์
พฤหัสบดี, 20 ตุลาคม 2016
นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้ นายเศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรมปศุสัตว์ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ55ปีของสถาบันการประชาสัมพันธ์ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ปัตตานีมอบให้ปศอ.ปะนาเระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต
พุธ, 19 ตุลาคม 2016
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ปศจ.ปัตตานี มอบหมายให้นายภิญโญ ทองบุญปศุสัตว์อำเภอปะนาเระ พร้อมเจ้าพนักงานสัตวบาลได้ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ปัตตานีมอบให้ปศอ.ไม้แก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต
พุธ, 19 ตุลาคม 2016
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 ปสจ.ปัตตานีมอบหมายนายต่วนน๊ อัลอาตัส ปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ... อ่านเพิ่มเติม...

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รัฐบาลไทย

ศูนย์ดำรงธรรม

 25571224 825571224 9e-Catalog สินค้าเกษตร

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

25581211 1

 

 

      ตามติดภารกิจ สนช. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ smce2 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว Ges Survey Online  
      egov ศอ.บต. Thailand National Trade Repository การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์ etda2559 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมูญ