Home

 

25571216 1

รูปภาพ
ตลาดนัดเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์
ศุกร์, 12 ธันวาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ภาพรวมตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
รูปภาพ
ปศจ.ร้อยเอ็ด นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านไก่พื้นเมือง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำนายพศิน โกมลวิชญ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด   เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ด้านไก่พื้นเมือง  ณ  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมเปิดงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและมอบปัจจัยการผลิตเพื่อคืนความสุขแก่ประชาชน
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมเปิดงานในโครงการ รณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและมอบปัจจัยการผลิต  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครปฐมอบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
สนง.ปศจ.นครปฐม โดยกลุ่พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้จัดอบรม/สัมมนา อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตามเเนวเศรษฐกิจพอเพียง "การเลี้ยงสัตว์เเบบผสมผสาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครปฐมส่งเสริมและสนับสนุนผู้เลี้ยงกระบือรายเดิมให้ร่วมการพัฒนาการเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
สนง.ปศจ.นครปฐม โดยกลุ่พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้จัดอบรม/สัมมนา ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เลี้ยงกระบือรายเดิมให้ร่วมการพัฒนาการเลี้ยงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครปฐมขับเคลื่อนการแปรรูปสุกรอย่างปลอดภัย
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
สนง.ปศจ.นครปฐม โดยกลุ่พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้จัดอบรม ขับเคลื่อนการแปรรูปสุกรอย่างปลอดภัย ภายใต้โครงการผลิตปศุสัตว์สะอาด ประจำปีงบฯ2558      อ่านรายละเอียด  
รูปภาพ
นครปฐมพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
สนง.ปศจ.นครปฐม โดยกลุ่พัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้จัดอบรม/สัมมนา โดยการนำเกษตรกรไปศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer ต้นแบบ    อ่านรายละอียด  
รูปภาพ
จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.พิษณุโลก
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งานการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 และการใช้งาน Microsoft Office 2013 แก่ข้าราชการและพนักงานราชการ      อ่านรายละเอียด  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

December 2014
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3