Home

 

new72year

รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ร่วมจับกุมผู้ประกอบฆ่าสัตว์เถื่อน
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา เริงณรงค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิจิตรประชุมเรื่องการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามนโยบายกรมปศุสัตว์
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  เวลา 10.00 น. – 12.00 น.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรมอบหมายให้ นายสุเมษ  เมธศาสตร์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานตามแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นศิริมงคล แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลเพื่อความเป็นศิริมงคล แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกาตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่นระดับเขต 7 ประจำปี 2558 ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นางสาวภัทรกร ชื่นโกมล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
นายสืบสวัสดิ์  ภาคพิบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้นายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.8 ประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 โดยส่วนศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้จัดประชุมโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ อำเภอบ้านด่านลานหอย
จันทร์, 24 พฤศจิกายน 2014
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านด่านลานหอย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และองค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3