Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
ปศุสัตว์มุกดาหาร จัดประชุมเพื่อป้องกันเนื้อสัตว์แช่แข็งผิดกฏหมาย
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอออกใบอนุญาต(ฆจส.1) อ.เมืองนครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ทีมงานชุดเฉพาะกิจเขต 6 " ออกปฏิบัติการ ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตลาดเรืองไทย
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 05.00 น.ทีมงานชุดเฉพาะกิจเขต 6... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต 4 ตรวจติดตามงานและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ปรึกษากรมปศุสัตว์ น.สพ.ดร.สุวิชัย โรจนเสถียร พร้อมคณะมาตรวจติดตามงานและรับฟังปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2558 จังหวัดจันทบุรี
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.กส.ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 21พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต 1 ร่วมกับชัยนาท ตรวจประเมินฟาร์มแพะปลอดโรค
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตรวจประเมินฟาร์มแพะ เพื่อต่ออายุฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซีส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.มโนรมย์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ ม.1 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์ชัยนาท มอบรางวัลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หางน้ำสาคร และพบปะเกษตรกร พื้นที่ อ.มโนรมย์
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายธนฉัตร บุญภักดี ปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ อ.สรรพยา
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 นายเอกพงษ์ บุญมา ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยนายกนกพจน์ ยังเหลือ ปศุสัตว์อำเภอสรรพยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับ DHHU ปฏิบัติงานที่ฟาร์มเกษตรกรสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด จังหวัดสุโขทัย
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
หน่วยโคนมเคลื่อนที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับ DHHU ปฏิบัติงานที่ฟาร์มเกษตรกรสหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม จำกัด จังหวัดสุโขทัย    อ่านรายละเอียด  
รูปภาพ
สนง.ปศอ.ศรีบรรพต ออกหน่วยนิเทศน์งานและตรวจหน่วยผสมเทียมในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบรรพต ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.อุทัยธานี จัดงานมอบฟางอัดฟ่อน และพืชอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกร
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2015
วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

May 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.