Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นางอารีย์ โสมวดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 01.00 น. – 04.00... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประกวดแมวโคราช ปี 2558
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
รูปภาพ
ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์สัตว์ปีก จ.นครศรีธรรมราช
จันทร์, 27 เมษายน 2015
เมื่อวันจันทร์ 20 เมษายน 2558 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสัตวเเพทย์วิสูตร นวลขาว กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการรณรงค์การทำหมันเคลื่อนที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
จันทร์, 27 เมษายน 2015
วันที่ 24 เมษายน 2558 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา นายสัตวแพทย์วิศรุต จิระสุทัศน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายภักดี นนทชิต ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วป่า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดพังงา ออกหน่วยให้บริการ รักษาพยาบาลสัตว์ป่วย อ.คุระบุรี
จันทร์, 27 เมษายน 2015
วันที่ 23 เมษายน 2558 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา นายสัตวแพทย์วิศรุต จิระสุทัศน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์อำเภอคุระบุรี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
จันทร์, 27 เมษายน 2015
วันที่ 22 เมษายน 2558 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา นายสัตวแพทย์วิศรุต จิระสุทัศน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมเกษตรกรการฉีดวัคซีนและการดูแลสุขภาพสัตว์
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
วันที่ 24 เมษายน 2558 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต6 ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติงานมาตรฐานฟาร์ม (Monitor) และติดตาม ตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 22... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.นราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจติดตามงานโครงการสำคัญตามนโยบาย ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตรวจติดตามงานโครงการสำคัญ เพื่อสนองนโยบายฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญ พระชนมายุครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 4 ประชุมหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU)
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
วันที่ 24 เมษายน 2558 น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ  ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานการประชุมหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตโคนม (DHHU) พื้นที่ปศุสัตว์เขต 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง จ.พัทลุง
ศุกร์, 24 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

April 2015
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580316 4
25580408 1

 

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3