Home

 

new72year

รูปภาพ
ประชุมประจำเดือน จังหวัดนครสวรรค์
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2557  นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  จัดประชุมข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ณ อาคารทรงงาน มูลนิธิชัยพัฒนา  วัดศรีอุทุมพร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผลการประกวดการใช้ประโยชน์จากสื่อสารสาธารณะ จังหวัดนครสวรรค์
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์  ได้จัดทำโครงการประกวดการใช้ประโยชน์จากสื่อสารสาธารณะ(Social Media) ในงานราชการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดนครสวรรค์
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
วันที่ 29 ตุลาคม  2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมแกนนำกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อทุกกลุ่ม ผู้แทนชมรมโคเนื้อเมืองสี่แคว นักวิชาการ จำนวน  25 ราย  ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
นายสืบสวัสดิ์  ภาคพิบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้นายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 ตุลาคม 2557
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
นายสืบสวัสดิ์  ภาคพิบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้มอบหมายให้นายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อำเภอเคลื่อนที่ ณ อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายฉลองรัฐ  จันทร์ส่งแก้ว ปศุสัตว์อำเภอตากใบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับอำเภอตากใบ ออกให้บริการประชาชน โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ บ้านปะดาดอ ม.3... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์(สุกร) อ.ท่าศาลา จ.นครศรีฯ
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายศิริพงษ์ พลศิริ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25570926 1

25570926 4

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3