Home

25580224 1

25580324 1

รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร จ.ปราจีนบุรี
พุธ, 25 มีนาคม 2015
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 01.00 น. – 04.00... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดปราจีนบุรี
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายเกษตร สุวรรณเพชร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประกวดแมวโคราช ปี 2558
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา จัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นวิทยากรอบรมตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2558 - 14 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มุกดาหาร จัดอบรมเกษตรกร กิจกรรมจัดทำระบบฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ยั่งยืน (ไก่งวง)
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาขีพการเลี้ยงไก่งวงสำหรับเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
เมื่อวันที่ 10-13 มีนาคม 2558 จังหวัดมุกดาหาร โดย นายสกลสฤษดิ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดนครราชสีมา "ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2558"
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชมรมอนุรักษ์แมวโคราชเมืองพิมาย จัดประกวดแมวโคราชในงาน "ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2558"... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้ประกอบการค้าซากสัตว์ตลาดสดฯ
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายธนบดี ขวาโยธา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน ออกพื้นที่ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ อ.นาหมื่น
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ปศุสัตว์อำเภอนาหมื่น ออกบริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต 6 ให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดตาก
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารตากบีฟ เพื่อให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อของจังหวัดตาก    ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เขต 6 ประชุมโครงการเนื้อสัตว์อนามัย 2558 ครัวตากสู่ AEC และครัวโลก อาหารปลอดภัยครั้งที่ 7
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
ท่านปศุสัตว์เขต 6 นายจีระศักดิ์พิพัฒนพงศ์โสภณ เป็นประธานเปิดงานการประชุมโครงการเนื้อสัตว์อนามัย 2558 ครัวตากสู่ AEC และครัวโลก อาหารปลอดภัยครั้งที่ 7... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุทัยธานี
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานสัก ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580316 4

 

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3