Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำกำลังตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 5.30 น. นางวรรณี สันตมัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์”
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์” ระหว่างวันที่ 7- 27 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษ A03 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา อำเภอเมือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
นายสัตวแพทย์ อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 1-2... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่จังหวัดขอนแก่น
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
ในระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 โดยมี ปศุสัตว์เขต 4 นายศีลธรรม วราอัศวปติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่จังหวัดเชียงใหม่
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 โดยมี นายสัตวแพทย์ธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่จังหวัดชลบุรี
พุธ, 08 กรกฏาคม 2015
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ภาคกลางเเละภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2558 ณ โรงเเรมแอมบาสซาเดอร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมโครงการบริหารจัดการโซ่อุปทานแม่โคต้นน้ำฯ
อังคาร, 07 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับทีมงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ตรวจเเละติดตามงาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.4 ออกตรวจติดตามประเมินตัวชี้วัดงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
อังคาร, 07 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2558 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกตรวจติดตามประเมินตัวชี้วัดงานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำหรับปศุสัตว์ รอบที่ 2/2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.4 ร่วมออกดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ 2535
อังคาร, 07 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดขอนเเก่น เป็นตัวเเทนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิดกระบือ
อังคาร, 07 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นายสัตวเเพทย์สรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนเเก่น เป็นตัวเเทนกรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ และเขียงเนื้อ "โครงการเขียงสะอาด"
อังคาร, 07 กรกฏาคม 2015
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ออกตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.