Home

 

new72year

รูปภาพ
ด่านกักสัตว์ยโสธร จับกุมผู้ต้องหากระทำความผิด พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
ด่านกักสัตว์ยโสธร จับกุมผู้ต้องหากระทำความผิด พ.ร.บ.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ด่านกักสัตว์ยโสธร จับกุมผู้กระทำความผิด พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499
จันทร์, 13 ตุลาคม 2014
ด่านกักสัตว์ยโสธรจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิด พ.ร.บ.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ
พุธ, 22 ตุลาคม 2014
วันอังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557 นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำทีมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ติดตามกลุ่มลี้ยงสัตว์ปีกตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดอำนาจเจริญ
พุธ, 22 ตุลาคม 2014
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ มีนายสมพร สิ้นภัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และนายอาณัติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
บริการออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.10) เคลื่อนที่ จังหวัดอำนาจเจริญ
พุธ, 22 ตุลาคม 2014
ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ นำคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหน่วยเฉพาะกิจบริการออกใบอนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์ (ร.10) เคลื่อนที่ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนโครงการไก่ไทยละโว้
พุธ, 22 ตุลาคม 2014
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีร่วมกับ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการ Farmer Market จังหวัดเลย
พุธ, 22 ตุลาคม 2014
วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย จัดโครงการ Farmer Market มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาตลาดกลาง สำหรับเกษตรกรรายย่อย ได้มีโอกาสนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2558
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
เมื่อวันที่  21 ตุลาคม  2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์    บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 1/2558 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสุนัข -แมว ในการรับเสด็จฯ
อังคาร, 21 ตุลาคม 2014
นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสุนัข -แมว ภายในพื้นที่... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25570926 1

25570926 4

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3