Home

 

รูปภาพ
ปฏิบัติงานตรวจตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 22.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ วิทยากรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ภาพรวมตลาดเกษตรกร (Farmer Market)
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
รูปภาพ
สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลือนที่ อ.ปลายพระยา
ศุกร์, 23 มกราคม 2015
นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ วัดเขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายทรงพล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.กระบี่ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ.เหนือคลอง
ศุกร์, 23 มกราคม 2015
วันที่ 15 มกราคม 2558 นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ อบต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เก็บตัวอย่างในฟาร์มสุกร โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ศุกร์, 23 มกราคม 2015
เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม  2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ น.สพ.ปัญญา แววดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครปฐมสัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ
ศุกร์, 23 มกราคม 2015
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร “สัมมนาเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อ” ประจําปีงบประมาณ 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 6 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
ศุกร์, 23 มกราคม 2015
นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนาพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ตรวจราชการ กรมปศุสัตว์ ออกตรวจราชการ รอบที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ฝึกอบรมเกษตรกร ”การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์” จ.อำนาจเจริญ
ศุกร์, 23 มกราคม 2015
การฝึกอบรมเกษตรกร ”การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์” ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์เฉพาะทาง (โคเนื้อ) ของนายสุนันท์ คุณาสิทธิ์ บ้านหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ติดตามเร่งรัดการพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จ.อำนาจเจริญ
ศุกร์, 23 มกราคม 2015
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดย น.สพ.สมชาย สังกะเพศ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

January 2015
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3