Home

25580918 1

25580805 1

25580422 3

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เพชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมตั้งจุดตรวจสัตว์และซากสัตว์เฉพาะกิจ
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2015
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน บัลลังก์เมืองวัวสวย ควายพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
นายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน บัลลังก์เมืองวัวสวย ควายพันธุ์ดี เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง "บัลลังก์โมเดล " ณ บ้านกุดเวียน ม.4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันออกตรวจโรงฆ่าสุกร
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันออกตรวจโรงฆ่าสุกร ของนางไพเราะ สอนสำโรง ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ณ ชารันต์ฟาร์มเลขที่ 15 หมู่ที่ 8 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ประชุมชี้แจงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในโค
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ จันทร์เกตุ ปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ประชุมชี้แจงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในโค ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลตำนาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศอ.เมืองพัทลุง ร่วมกับคณะกรรมการรับซื้อยาง ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับคณะกรรมการรับซื้อยาง ตามโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ รับซื้อน้ำยางสด และยางแผ่นดิบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.พัทลุง ร่วมกับ ปศอ.เมืองพัทลุง มอบพันธุ์โคให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค - กระบือ ประจำปี 2559
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ จันทร์เกตุ ปศุสัตว์อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง มอบพันธุ์โคให้กับเกษตรกรตามโครงการธนาคารโค -... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3