Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เร่งตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เถื่อน
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
DLD KM AWARD 2016
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
รูปภาพ
ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2559
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายมาตรฐานอาหารสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์บุรีรัมย์เร่งฝังไมโคชิฟในกระบือ
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยราช กระสัง บ้านด่าน และด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฝังไมโครชิฟ และสอนการฝังไมโครชิฟ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบโคเข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบโคจำนวน 15 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มีส่วนราชการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อ.นาแห้ว จ.เลย
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
27 มิถุนายน 2559 นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดเลย มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำโดยนายคณายศ กริอุณะ หัวหน้ากลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc