Home

 

new72year

รูปภาพ
ปศจ.น่าน จัดชุดเฉพาะกิจ ออกพื้นที่อำเภอนาหมื่น
พุธ, 03 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2557 (World Rabies Day 2014)
อังคาร, 16 กันยายน 2014
วันที่ 16 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลาร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองรามันห์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2557” (World Rabies Day 2014) ณ เทศบาลตำบลเมืองรามันห์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.กส.ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2557
อังคาร, 16 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 12/2557 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด ในวันที่ 15 กันยายน 2557
อังคาร, 16 กันยายน 2014
นายสืบสวัสดิ์  ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้นายชูฤทธิ์  เสนีย์มโนมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยคณะทำงาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว
อังคาร, 16 กันยายน 2014
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม หมู่ที่ 1 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
" จังหวัดพิจิตรตรวจรับรองเขียงสะอาด 9 แห่ง "
อังคาร, 16 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2557 คณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) จังหวัดพิจิตรประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2557 (World Rabies Day 2014) จังหวัดระนอง
อังคาร, 16 กันยายน 2014
วันที่ 15 กันยายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองและสำนักงานเทศบาลตำบลหงาวดำเนินกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2557 (World Rabies Day 2014) ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
“ปศุสัตว์สมุทรปราการ...ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรผสมผสาน”
อังคาร, 16 กันยายน 2014
วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรินดา มณีโชติ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimagegis

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant