Home
รูปภาพ
นครศรีฯ ร่วมโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพังงา
จันทร์, 16 มิถุนายน 2014
เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2557 นายสัตวแพทย์เมษยน ชีวะเสรีชล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จังหวัดพังงา
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014
นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์จังหวัดพังงา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าว “มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติปี 2557”
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าว “มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติปี 2557” ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27-31... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม สัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2557
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม สัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2557 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2557 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงานวัน “เกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557”
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวงานวัน “เกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557” ซึ่งจะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือ
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนรับมอบโค-กระบือจากวัดปากน้ำภาษีเจริญและสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ มสจ. (ส.ศ.ป.)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์จัดงาน มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย ส่งออกทะลุแสนล้าน
จันทร์, 18 สิงหาคม 2014
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน มุ่งมั่นรวมใจ สินค้าปศุสัตว์ไทย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประจำปี 2557
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน งานประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ประจำปี 2557... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์เปิดศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ จ.สกลนคร
ศุกร์, 15 สิงหาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ (Livestock Learning Center) ภายใต้ชื่อ PHUPHAN COWBOY LAND อ่านรายละเอียด
รูปภาพ
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม The 12 th Meeting of the Malaysia-Thailand-Myanmar Tri-State Commission
ศุกร์, 08 สิงหาคม 2014
นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุม The 12 th Meeting of the Malaysia-Thailand-Myanmar Tri-State Commission วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ Centara... อ่านเพิ่มเติม...

 

new72year

รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจจับผู้ประกอบการฆ่าชำแหละสุกรเถื่อนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง
ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014
นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง และนายจรัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.2 ร่วมกับสนง.ปศจ.ปราจีนบุรีสัมมนา เรื่อง "อาหารศึกษา"
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านอาหาร "อาหารศึกษา" (Food Education)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.กส.ร่วมโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 11/2557
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  2557 เวลา 09.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมดำเนินการโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์  บำบัดทุกข์    บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครั้งที่ 11/2557 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.9 ประชุมตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมของผู้ประกอบการนมโรงเรียน ภายในพื้นที่เขต 9
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 สพ.ญ.ทัศนีย์ มุงเมือง ผู้อำนวยการส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประชุม 12th Meeting of the MTM Tri-state Commission
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 นายทฤษดี ชวนสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุม 12th Meeting of the MTM Tri-state Commission ณ โรงแรม โนโวเทล เซ็ลทารา หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา          ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จนท.ศบส.นครราชสีมา ร่วมปลูกป่าใน“โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี”
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา ร่วมปลูกป่าใน “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี”      ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะกรรมการตรวจประเมินการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จนท.จากกรมการกงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ดูงานและฟังบรรยายเรื่องการเลี้ยงสุกร
พฤหัสบดี, 21 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 16 – สิงหาคม – 2557 เจ้าหน้าที่จากกรมการกงศุล และกงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชม ดูงานและฟังบรรยายเรื่องการเลี้ยงสุกรจินหัว... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

August 2014
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimagegis

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant