Get Adobe Flash player

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียและเชื้อรา

 บทบาทและหน้าที่รับผิดชอ

 

1.  ชันสูตรโรคสัตว์ที่เกิดจากแบคทีเรียหรือเชื้อรา โดยการเพาะแยกเชื้อ ตรวจสอบทางชีวเคมี และตรวจโดยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR)
2.  ทดสอบความไวของยาต้านจุลชีพต่อเชื้อแบคทีเรีย

3.  เป็นหน่วยงานปฏิบัติการอ้างอิงทางแบคทีเรียและเชื้อรา  ตลอดจนให้คำแนะนำ

4.  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเทคนิคการวินิจฉัยโรคแก่นักวิชาการภายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ข้อสัญญาศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

(ขีดความสามารถของห้องปฎิบัติการแบคทีเรียและเชื้อรา)

 

โรค/การตรวจ

วิธีการตรวจ

ชนิดตัวอย่าง

การเก็บตัวอย่างส่งตรวจ

1. แอนแทรกซ์

เพาะเชื้อ

เลือด,อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

2. เฮโมรายิกเซพติซีเมีย

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

3. โรคไข้ขา(Blackleg)

เพาะเชื้อ

เลือด,กล้ามเนื้อ,หัวใจ,เนื้อเยื่อที่บวมน้ำ

สภาวะไร้อากาศ

4. เต้านมอักเสบ

เพาะเชื้อ

น้ำนม

แช่เย็น/แช่แข็ง

5. มงคล่อเทียม(Melioidosis)

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

6. เกลสเซ่อร์

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

7. ไข้หนังแดง (ไฟลามทุ่ง)

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน,ผิวหนัง

แช่เย็น/แช่แข็ง

8. ปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบ

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

9. โพรงจมูกอักเสบ

เพาะเชื้อ

ม้วนกระดูกในโพรงกระดูก,อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

10. บอร์เด็นเทลโลซิส

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

11. ซัลโมเนลโลซิส

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

12. โคไลบาซิลโลซิส

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

13. พาสเจอร์เรลโลซิส

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

14. แอนาติเพสติเฟอร์

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

15. อินเฟคเทียสคอไรซ่า

เพาะเชื้อ

หัวไก่,ปอด,หลอดลม

แช่เย็น

16. สเตรปโตคอคโคซิส

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น

17. แอสเปอร์จิลโลซิส

เพาะเชื้อ

เนื้อเยื่อที่มีวิการ,อาหารอวัยวะภายใน,อวัยวะที่มีวิการ

แช่เย็น/แช่แข็ง

18. แบคทีเรียอื่น ๆ

เพาะเชื้อ

อวัยวะภายใน

แช่เย็น/แช่แข็ง

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บุคลากรผู้รับผิดชอบ

 

ชื่อ

ตำแหน่ง

หน้าที่

นางศุภลักษณ์  ลิ้มเลิศวาที

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

นางสาวบุษรา  สิทธิวิเชียรวงศ์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

นางสาวใจพร  ไชยชาย

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

 

แปลภาษา