ขอเชิญร่วมส่งคำอวยพรเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 79 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์