ประวัติผู้บริหารกรมปศุสัตว์


สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์
คลิกดาวน์โหลดภาพขยาย

ชื่อ-สกุล :    สัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร  ธิติศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน  :  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ประวัติการศึกษา

alt ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
alt DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE สาขา POULTRY SCIENCE TIERARZTLICHE HOCHSCHULE HANNOVER เยอรมันตะวันตก

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

alt  19 ตุลาคม 2554 รองอธิบดี (นักบริหาร ประเภทบริหาร ต้น)
alt  16 ตุลาคม 2552 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิทยาศาสตร์การแพทย์) สูง)

alt

 11 ธันวาคม 2551

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(นายสัตวแพทย์)สูง)

alt

 15 ตุลาคม 2551

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 1 (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9 บส.)

alt

 10 มกราคม 2548

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์ 9 บส.)

alt

 27 กรกฎาคม 2547

ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 (เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 9 บส.)

alt

 1 เมษายน 2547

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

alt

 1 เมษายน 2547

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

alt

 2 มีนาคม 2547

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8 ส่วนกลาง สำนักงานรัฐมนตรี

alt

 12 ธันวาคม 2545

นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ผู้อำนวยการสถาบันเกษตราธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

alt   2 เมษายน 2545 นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   1 ตุลาคม 2543 เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ 8
ผู้อำนวยการกองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt 

 10 กุมภาพันธ์ 2541

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8
ผู้อำนวยการกองการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   1 กันยายน 2540 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเกษตร 8 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   21 สิงหาคม 2540 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 กองตรวจและประสานราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
alt   8 พฤษภาคม 2538 นายสัตวแพทย์ 7 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
alt   13 กรกฎาคม 2535 นายสัตวแพทย์ 7 ประเภทวิชาการผู้ชำนาญการพิเศษ กองวิชาการ
alt   1 ตุลาคม 2532  นายสัตวแพทย์ 6 กองวิชาการ
alt   2 ตุลาคม 2526 นายสัตวแพทย์ 5 กองวิชาการ
alt   1 มิถุนายน 2524 นายสัตวแพทย์ 4 กองวิชาการ

ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

alt มหาวชิรมงกุฎ 5 ธ.ค. 2555
alt ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2550
alt เหรียญจักรพรรดิมาลา 5 ธ.ค. 2549
alt ประถมาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2547

alt

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

5 ธ.ค. 2541
alt ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2536
alt ตริตาภรณ์ช้างเผือก 5 ธ.ค. 2533
alt ตริตาภรณ์มงกุฏไทย 5 ธ.ค. 2529


ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์   

 

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ