16 09 59 24

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสัมมนาวิชาการ และพิธีมอบรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต และ นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้ารับรางวัลฯ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ

 

16_09_59_01.JPG 16_09_59_02.JPG 16_09_59_03.JPG

16_09_59_04.JPG 16_09_59_05.JPG 16_09_59_06.JPG

16_09_59_07.JPG 16_09_59_08.JPG 16_09_59_09.JPG

16_09_59_10.JPG 16_09_59_11.JPG 16_09_59_12.JPG

16_09_59_13.JPG 16_09_59_14.JPG 16_09_59_15.JPG

16_09_59_16.JPG 16_09_59_17.JPG 16_09_59_18.JPG

16_09_59_19.JPG 16_09_59_20.JPG 16_09_59_21.JPG

16_09_59_22.JPG 16_09_59_23.JPG 16_09_59_24.JPG

16_09_59_25.JPG 16_09_59_26.JPG 16_09_59_27.JPG

16_09_59_28.JPG 16_09_59_29.JPG 16_09_59_30.JPG

16_09_59_31.JPG 16_09_59_32.JPG

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม