359310

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า ณ ห้องประชุม 402-404 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

 

โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เป็นประธานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้าควบคู่กันไป กรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัล ภายใต้โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

359307.jpg 359308.jpg 359309.jpg

359310.jpg 359311.jpg 359312.jpg

359313.jpg 359314.jpg 359315.jpg

 

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์