แผนที่กรมปศุสัตว์  

https://goo.gl/maps/8s7EHGRbTX6KEdEr8

ที่อยู่  กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ (Call Center) 0-2653-4444

โทรสาร (สำนักงานเลขานุการกรม) 0-2653-4908

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์  admin[at]dld.go.th โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 2331 โทรสาร 0-2653-4925

สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS , Airport Link ลงสถานีพญาไท

สายรถประจำทางที่ผ่าน สาย 29, 34, 54, 62, ปอ.36, ปอ.140

ที่ตั้ง/โทรศัพท์/อีเมล์ หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ 

ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ในรูปแบบพิกัดละติจูด(Latitude) และลองจิจูด(Longitude)