25621125 2

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน นำโดยนายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอเชียงคาน และคณะ ร่วมออกหน่วยอำเภอเคลื่อนที่ โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข - แมว วัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ ไก่ และวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โค-กระบือ ในการนี้ได้แนะนำการเลี้ยงสัตว์ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคสัตว์ ณ โรงเรียนบ้านแสนสำราญ ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด