สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ไถ่ชีวิต โค - กระบือ 89 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นประธานพิธีไถ่ชีวิต โค -กระบือ  89 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับมอบเข้าโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล  :   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม