นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับอาสาสมัครข้าราชการแจกของ ณ ท้องสนามหลวง

นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าเยี่ยม อาสาสมัครข้าราชการและร่วมแจกของ ณ เต้นท์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ท้องสนามหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ที่เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ( ภาพ วิลลิการ์  ข่าว ฉัตรชัย  เผยแพร่ สลก. 22.11.59)