170464 02

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(Covid-19) ในขณะนี้ จึงได้สั่งการไปยังหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับและเน้นย้ำบุคลากรให้ให้ปฏิบัติตามมาตรการของศบค. อย่างเคร่งครัด โดยให้บุคลากรปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work from Home-WFH) หน่วยงานละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยต้องไม่กระทบต่อการบริการประชาชน หากพบบุคลากรมีความเสี่ยงสูงทั้งไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเสี่ยงจากการสัมผัสโรค ให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที หากเสี่ยงระดับรองลงมาให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้านอย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเข้าตรวจแล้ว ขอให้เข้าที่พักทันทีเพื่อรอฟังผล โดยไม่แวะสถานที่อื่น ส่วนบุคลากรที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในสำนักงาน ให้ปฏิบัติตามหลัก DMHTT (D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน อยู่ในพื้นที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว ควบคุมโรคได้เร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอฟไทยชนะ) อย่างเคร่งครัด จัดประชุมหรือสัมมนาทางออนไลน์ ลดการเดินทางออกนอกสำนักงานหรือต่างจังหวัด ในส่วนพื้นที่สำนักงาน ให้ทำความสะอาด Big cleaning และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกสัปดาห์เพื่อฆ่าเชื้อที่อาจหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ออกพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ ล่าสุดวันที่ 17 เมษายน 64 ได้เข้าดำเนินการให้กับ กรมประมง ด้วย

อธิบดีกรมปศุสัตว์ยืนยันว่า ณ ปัจจุบันยังไม่พบจนท.ติดเชื้อโควิด ที่ ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ พญาไท จึงขอให้ประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการอย่างมั่นใจ เนื่องจากได้วางมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดแล้ว

170464_02.jpg 170464_04.jpg 170464_05.jpg

…………………………………………………………………

ข้อมูลและข่าว : ทีมโฆษก กรมปศุสัตว์ (19 เมษายน 2564) ข่าวปศุสัตว์