pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ในวงเงินงบประมาณจํานวน 684,218,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในส่วนของวัคซีน จำนวน 5 ล้านโดส ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อนั้น ขณะนี้กรมปศุสัตว์ได้วางแผนบริหารจัดการวัคซีนทั้ง 5 ล้านโดสแล้ว

“โดยปศุสัตว์เขต 1 จำนวน 224,100 โดส ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ปศุสัตว์เขต 2 จำนวน 130,100 โดส ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว ปศุสัตว์เขต 3 จำนวน 1,623,300 โดส ประกอบด้วย จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ปศุสัตว์เขต 4 จำนวน 1,127,900 โดส ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี ปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 405,600 โดส ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน ปศุสัตว์เขต 6 จำนวน 376,600 โดส ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร,ตาก,นครสวรรค์,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี ปศุสัตว์เขต 7 จำนวน 563,400 โดส ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและสุพรรณบุรี ปศุสัตว์เขต 8 จำนวน 341,300 โดส ประกอบด้วย จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี และปศุสัตว์เขต 9 จำนวน 207,700 โดส ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล”

พร้อมกันนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ยืนยันว่า แผนกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักวิชาการครอบคลุมประชากรโค กระบือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงทั้งประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีโค กระบือรวม 10,249,349 ตัว แบ่งเป็นโคเนื้อ 7,969,519 ตัว โคนม 811,688 ตัว กระบือ 1,568,042 ตัว และการฉีดวัคซีนลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์นั้น เกษตรกรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือของเกษตรกรล่าสุด อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวว่า มีสัตว์ที่ป่วยทั้งหมด 430,181 ตัว โดยเป็นโคนม 5,075 ตัวโคเนื้อ 422,679 ตัว กระบือ 2,427 ตัว ตายสะสม รวม 24,922 ตัว โคนม 226 ตัว โคเนื้อ 24,515 ตัว กระบือ 181 ตัว หายป่วยสะสมรวม 201,886 ตัว โคนม 1,364 ตัว โคเนื้อ 199,552 ตัว กระบือ 970 ตัว โดยปัจจุบันสถานการณ์พบสัตว์ป่วยใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก และเมื่อดำเนินการฉีดวัคซีนตามเป้าหมาย เชื่อมั่นว่า โรคจะสงบได้ภายใน 3 เดือน

“ส่วนกรณีของการเยียวยาโค กระบือที่ป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อช่วยเกษตรกรให้มากที่สุด” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวทิ้งท้าย

**************************************

ข้อมูล/ข่าว : ทีมโฆษกกรมปศุสัตว์ (14 ก.ค. 2564) ข่าวปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ