S 3694852

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องชาวไทย พร้อมกับได้ติดตามสถานการณ์โรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด หลังจากมีการพบผู้ป่วยไข้หวัดนก H3N8 ในประเทศจีน ต่อมามีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในรัฐโคโลราโดทางตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม และป้องกันโรคไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศไทยนั้น

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 น. กรมปศุสัตว์จึงได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการจัดการประชุมแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนกทั่วโลก ทั้งในคนและในสัตว์ปีก โดยปัจจุบันสายพันธุ์หลักที่พบการระบาดในสัตว์ปีกทั่วโลก คือสายพันธุ์ H5N1 อีกทั้งยังพบการติดเชื้อไข้หวัดนกในคนที่ประเทศจีน และสหรัฐอเมริกา แต่ในประเทศไทยยังคงไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกตั้งแต่ปี 2551

ในที่ประชุมท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ยังได้เน้นย้ำมาตรการการดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกทั้งเชิงรุกและเชิงรับในปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวดทั่วประเทศไทย และให้มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการเข้าใจที่ตรงกันและชัดเจนในการดำเนินงาน

จึงขอให้มั่นใจว่ากรมปศุสัตว์ และรัฐบาล มีมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างเข้มงวดและพร้อมดูแลคนไทยให้ปลอดภัย ถึงแม้เราจะยังไม่มีสถานการณ์โรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นในประเทศ เพื่อเป็นการไม่ละเลยในการเฝ้าระวังโรค กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกทุกท่าน และผู้เกี่ยวข้องใกล้ชิด หากพบว่ามีความเสี่ยงหรือความผิดปกติเกิดขึ้นกับสัตว์ปีก หรือนกธรรมชาติในพื้นที่รอบๆที่มีการเลี้ยงสัตว์ปีก ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและดำเนินมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต่อไป

S__3694852.jpg S__3694853.jpg S__4481192.jpg

S__4481194.jpg S__4481195.jpg S__4481196.jpg

S__4481197.jpg S__4481198.jpg S__4481199.jpg


ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์