23 11 65b 1

กรมปศุสัตว์เตือนผู้ประกอบการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะภายใน 31 ธันวาคม 2565  

กรมปศุสัตว์ ขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่จะสิ้นอายุ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผ่านทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยรายละเอียดสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ (http://eservice.afvc.dld.go.th)

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า "กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์       ได้นำระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงระบบได้จากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด ตั้งแต่ Smart Phones, Tablets, Laptop PCs, Desktop PCs ฯลฯ มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในส่วนของใบอนุญาตอาหารสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ สามารถยื่นคำขอต่างๆ เช่น ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า และขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ    เป็นการลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ผู้ประกอบการสามารถชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมทั้งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและพิมพ์ใบอนุญาตที่มีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ แสดง ณ สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน เป็นการอำนวยความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ประกอบการ”

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การสิ้นอายุของใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ กรณีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์สิ้นอายุแล้ว ยังสามารถยื่นคำขอต่ออายุได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยต้องชำระค่าปรับเป็นรายวัน  (เริ่มนับแต่วันถัดจากวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ) โดยค่าเปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน 200 บาท (กระทำผิดครั้งแรกเปรียบเทียบปรับวันละ 50 บาท) ทั้งนี้ ไม่สามารถยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ หากใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุเกิน 30 วัน หากประกอบกิจการต่อไปจะมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ในข้อหาประกอบกิจการดังกล่าว โดยไม่มีใบอนุญาต หากประสงค์ที่จะประกอบกิจการต่อไปจะต้องขอใบอนุญาตใหม่”

ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์

(22 พฤศจิกายน 2565)


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ