005

แถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (51/2565)

กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดแถลงข่าว “งานประกวดแพะ - แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 และ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18” ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เชิญชวนเที่ยวงานแพะแห่งชาติ ชมการประกวดพันธุ์แพะชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565
นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 ร่วมกันแถลงข่าวงานแพะแห่งชาติ ว่า กรมปศุสัตว์ร่วมกับจังหวัดชัยนาท จัดงานประกวดแพะ – แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 และ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์บุญฤทธิ์ ทองสม ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชม นิทรรศการแพะมีชีวิต นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชิม อาหารที่ปรุงจากเนื้อแพะ นมแพะ พร้อมชมการสาธิตวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ช้อป ผลิตภัณฑ์จากแพะ ของเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ
กิจกรรมภายในงาน จะมีทั้งส่วนงานด้านวิชาการและงานด้านบันเทิง อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการการเลี้ยงแพะ การประชุมวิชาการ การเสวนาเกษตรกร เพื่อเปิดเวทีให้แก่เกษตรกรและผู้ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงแพะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมถึงการประกวดแพะชิงรางวัลเงินสดพร้อมถ้วยเกียรติยศ โดยการประกวดแพะทั้งหมดมี 34 รุ่น 92 รางวัล เป็นประกวดแพะประเภทแกรนด์แชมป์เปี้ยน ประกวดแพะแฟนซี การจัดตลาดนัดซื้อ – ขายแพะ ประมูลแพะจากกรมปศุสัตว์ กิจกรรมแพะพาโชค เกมส์โมราห์ปากระป๋องอีกด้วย ชมแพะพันธุ์ต่างๆ พร้อมให้บริการด้านคลินิกปศุสัตว์ ดูแลสุขภาพแพะและสัตว์เลี้ยง การประกวดวาดภาพระบายสีหัวข้อ แพะในจิตนาการ การสาธิตประกอบอาหารจากแพะ ชิมเมนูแพะ
เที่ยวงานนี้ได้ความรู้ ความบันเทิง ทั้งยังอิ่มอร่อยพร้อมจับจ่ายของฝาก ขอเชิญมาเที่ยวชมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 18 และงานประกวดแพะ - แกะจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 5 ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565

*******************************************

ข่าว พิจารณา สามนจิตติ / ภาพ กิตติพรรณ ขินดามัง / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ