25630124 1

วันพุธที่ 22 มกราคม? 2563 เวลา 10.30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมอบหมายให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้สุนัข และแมว เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ นางธัญญาพร ตู้ทอง เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านพักพิงแก้วตา อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยมี? นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวต้อนรับ และ นางธัญญาพร ตู้ทอง เจ้าของสถานสงเคราะห์สัตว์ ฯ กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมในครั้งนี้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานความมั่นคง อาสาปศุสัตว์ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี ฯ ทั้งนี้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ได้เยี่ยมชมการทํางานของคณะเจ้าหน้าที่จากสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ที่เข้าสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทําหมันสุนัข ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ บ้านพักพิงแก้วตา ซึ่งสถานสงเคราะห์สัตว์แห่งนี้ มีการดูแลบริหารจัดการสัตว์จรจัด รวม 670 ตัว แบ่งเป็นสุนัขเพศผู้ 290 ตัว สุนัขเพศเมีย 360 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 15 ตัว บนเนื้อที่ 4 ไร่ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม และปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีได้จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มาดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอ อ่านรายละเอียด