16000

“ในหลวง -พระราชินี” ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ให้กรมปศุสัตว์แจกจ่ายหญ้าแห้งอาหารสัตว์พระราชทานให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประสบภัยน้ำท่วมจาก "พายุฮีโกส"

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2563 ได้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันจากพายุฮีโกส มีผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่ในจังหวัดน่าน โดยได้รับผลกระทบมากที่สุดในพื้นที่อำเภอเวียงสา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมปศุสัตว์ เชิญหญ้าแห้งอาหารสัตว์หญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อน จำนวน 4,000 กิโลกรัม ไปมอบแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ “จึงได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน นายวรพล รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน นางรัชดาวรรณ พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ และนายสงวน มีนิล ปศุสัตว์อำเภอเวียงสา มอบให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 372 ราย โค จำนวน 1,149 ตัว กระบือ จำนวน 150 ตัว แปลงหญ้า 728 ไร่ “ 

 

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา เป็นผู้รับมอบแทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงสาได้ออกสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังน้ำลดและจะนำหญ้าแห้งรวมถึงสิ่งของมามอบให้อีกครั้งในโอกาสต่อไป

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ