25630812 1

⭐ จีดีพีเกษตร...ปศุสัตว์นำโด่ง

https://www.thairath.co.th/news/local/1908267

สาขาปศุสัตว์ มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 5.5 จากการเพิ่มการผลิตตามความต้องการของตลาด และไทยมีการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้เป็นอย่างดี