⭐ ปศุสัตว์จับมือเอกชน สกัดอหิวาต์หมูได้ผล

https://www.dailynews.co.th/article/789315

⭐ หมูไทยปลอดโรค โอกาสทองของไทยส่งออกไปต่างประเทศ

https://www.dailynews.co.th/article/789308