สารนายกฯวันสถาปนา “กรมปศุสัตว์” ครบ 80 ปี ชี้ 8 ทศวรรษที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
https://www.facebook.com/agrinewsthai/photos/pcb.777908963595044/777908686928405/?type=3&theater

สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/60XjjO6?utm_source=lineshare

สารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์
https://www.thansettakij.com/economy/523645