กรมปศุสัตว์จัดงานวันสถาปนากรมฯครบรอบ 80 ปี  5 พฤษภาคม 2565  ภายใต้หัวข้อ “ย้อนรำลึก 8 ทศวรรษ 80 ปี วิถีชาวปศุสัตว์สู่การพัฒนาประเทศ สืบสานงานตามพระราชปณิธานตามรอยพ่อของแผ่นดิน ”
https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/director-news/24879-80-5-2565-8-80

ครบรอบ 80 ปี กรมปศุสัตว์ พร้อมยืนเคียงข้างภาคปศุสัตว์ไทย
https://t.co/4VwEhyFJOI

- "เฉลิมชัย-ประภัตร" เปิดงานครบรอบ 80ปี วันสถาปนากรมปศุสัตว์
https://www.banmuang.co.th/news/politic/279263

- เลขาธิการส.ป.ก.ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในงานวันสถาปนา 80 ปี กรมปศุสัตว์
https://www.thailandplus.tv/archives/528846

- สารนายกฯวันสถาปนา “กรมปศุสัตว์” ครบ 80 ปี ชี้ 8 ทศวรรษที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้า https://www.facebook.com/116504086402205/posts/777908963595044

- "เฉลิมชัย-ประภัตร" เปิดงานครบรอบ 80ปี วันสถาปนากรมปศุสัตว์
https://www.banmuang.co.th/news/politic/279263