ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565
https://www.bangkokbiznews.com/news/1004139

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

https://www.bangkokbiznews.com/news/1004178

ย้อนตำนานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มิ่งขวัญ สิริมงคลพสกนิกร ทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหาร เริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าวและอาชีพเกษตรกรรม
https://kasettumkin.com/plant/article_69233

 เปิดประวัติ"วันพืชมงคล" การเสี่ยงทายและคำทำนาย

https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/1003387387

วันพืชมงคล 2565 ทำความรู้จัก “พระโคแรกนา” ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
https://www.tnnthailand.com/news/social/113615/

เปิดคำทำนายจาก "พระโค" ในวันพืชมงคล 2565
https://www.nationtv.tv/news/378872861