pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0 ที่มุ่งพัฒนาการให้บริการประชาชนและระบบบริหารจัดการภาครัฐ นำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 กรมปศุสัตว์ได้คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดผลงาน Dashboard วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Insight) ในเรื่อง “สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ของประเทศไทย” ในโครงการ DIGI Data Camp 2022 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับรางวัลจากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนา Digital Government Summit 2022 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

การประกวดผลงาน Dashboard วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Insight) ในโครงการ DIGI Data Camp 2022 ค่ายสานฝัน ปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ นั้น มีผู้สนใจส่งทีมที่เข้าร่วมประกวดผลงานจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศทั้งหมด 220 ทีม ซึ่งทีมจากกรมปศุสัตว์ คือ “DLD moving forward สุดต๊าซซซ” ผู้ร่วมทีมงานประกอบด้วย นายถนอม น้อยหมอ นายพัสกร ไชยสาร นายเลอสรร ศิริปาลกะ นางสาวณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ และนายธนา รัตนจำรูญ ได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะในการใช้ข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึก และได้ใช้แบบจำลอง dashboard จากโปรแกรม business intelligence กับข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ที่กรมปศุสัตว์เป็นผู้บริหารจัดการ รวมทั้งราคาไข่ไก่จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มิติด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศจากการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในเรื่อง “สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ของประเทศไทย” ต้องขอยินดีและชื่นชมกับทีมงานกรมปศุสัตว์ที่ร่วมพัฒนาและจัดทำผลงานดีๆ ที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐในภาพรวมตอบสนองในยุครัฐบาลดิจิทัลต่อไป

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มีความมุ่งหวังว่า การนำข้อมูลที่สำคัญมาออกแบบนำเสนอเป็นรูปแบบ interactive dashboard เพื่อทำให้เข้าใจง่าย จะเป็นต้นแบบของการจัดการข้อมูลที่ดีของกรมปศุสัตว์ และนำไปสู่การตัดสินใจในด้านนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล ช่วยในการขับเคลื่อนหน่วยงานเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนข้อมูล Data driven organization เป็นฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้หากประชาชนต้องการติดตามข่าวสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมด้านปศุสัตว์ สามารถค้นหาได้ที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อมูล : คณะทำงานโฆษก กรมปศุสัตว์


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ