ขอเชิญรับชมวีดีโอบันทึกการประชุม ARDA TALK ในหัวข้อ