อ่านรายละเอียด 

เรื่องเดิม : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563ะกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียด