อ่านรายละเอียด

 

รายละเอียดการสมัคร 

  1. กรอกเอกสารและยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเอง              ระหว่างวันที่   3-18  กันยายน  2563   ในวันและเวลาราชการ  ณ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 1 ตำแหน่ง               วันที่  21  กันยายน  2563 
  3. สอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์                                 วันที่  22  กันยายน  2563   (พนักงานราชการ   ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์)
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์   วันที่  23 กันยายน 2563    ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

**หมายเหตุ  โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-771497 ในวันและเวลาราชการ**