2565 07 11a 0001"กรมปศุสัตว์ประชุมร่วม มกอช สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่างๆด้านอาหารฮาลาล ผลักดันความร่วมมือมาตรฐานอาหารปลอดภัยด้านอาหารฮาลาลอาเซียน"

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินงานด้านอาหารฮาลาลอาเซียนครั้งที่ 4-1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมี น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป. น.สพ. มารุต เชียงเถียร และ น.สพ. มาลิก อับดุลบุตร ผู้แทน สพส. เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย พร้อมด้วยผู้แทนเข้าร่วมประชุมจากมีผู้แทนเข้าประชุมจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (CICOT) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ในการประชุม มติที่ประชุมมีข้อสรุป ดังนี้
1. การประชุม ASEAN Working Group on Halal Food: AWGHF) จะกำหนดจัดในวันที่ 18 ก.ค. 2565 ผ่านการประชุมทางไกล โดยคณะผู้แทนไทยจะร่วมประชุมกันที่กรมปศุสัตว์
2. อาเซียนจะนำเสนอโครงการ Development of the ASEAN Certification and Accreditation Scheme for Halal Food ที่ไทยได้พัฒนาขึ้นต่อที่ประชุม AWGHF
3. ผู้แทนไทยจะนำเสนอความก้าวหน้าของ ASEAN Halal Food Website และจะแจ้งให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนการใส่ข้อมูลอย่างเข้มแข็ง
4. ฟิลิปปินส์จะนำเสนอ ASEAN General Guideline on Halal Food ที่ได้รับการรับรองใน AMAFแล้ว แต่มีข้อเสนอในการทบทวนประเด็นย่อย ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันพิจารณาเสนอความเห็นในประเด็นย่อยต่อไป


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ