01 08 65a 01

"กรมปศุสัตว์เปิดการประชุมรับการตรวจประเมินระบบการกำกับดูแลการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคของหน่วยงานภาครัฐจากหน่วยงาน the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ประเทศแคนาดา ให้สร้างความเชื่อมั่นระบบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกเพื่อส่งออกของไทย"

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Dr. Balroop Nanhar (Lead Auditor) CFIA ผู้แทนจากหน่วยงานตรวจสอบอาหารประเทศแคนาดา the Canadian Food Inspection Agency (CFIA)  Mr. Christophe Rouleau ผู้แทนจากสถานทูตแคนาดาประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจประเมินระบบการตรวจสอบการผลิตเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์

โดย สัตวแพทย์หญิง ดร.พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สพส. สคบ. สสช. กสก. สตส. และ กรป. ร่วมให้การต้อนรับ

ในการตรวจประเมินครั้งนี้จะมีการเข้าตรวจโรงงาน (on-site) ทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วยโรงเชือดเป็ด จำนวน 2 แห่ง โรงเชือดและโรงงานแปรรูปเป็ด จำนวน 1 แห่ง โรงเชือดและโรงงานแปรรูปไก่ จำนวน 2 แห่งและโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ปีก จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นการตรวจประเมินระบบการดูแลการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งจากประเทศไทยสอดคล้องตามมาตรฐาน กฎ ระเบียบประเทศแคนาดา มากกว่านั้น ในการตรวจครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปิดตลาดการส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไปยังประเทศแคนาดาด้วย

ในการนี้ผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ได้บรรยายภาพรวมของกรมปศุสัตว์ ระบบการเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพสัตว์ปีก การควบคุมป้องกันและการควบคุมการเคลื่อนย้ายโรคสัตว์ปีก และระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ระบบการผลิตสินค้าเนื้อสัตว์ปีก ทั้งนี้ ในปัจจุบันโรงเชือดและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน CFIA แล้วเป็นจำนวน 35 โรงงาน ในปี 2564 มีปริมาณการส่งออกเนื้อไก่แปรรูปไปประเทศแคนาดา จำนวน 7,720 ตัน มูลค่า 981.82 ล้านบาท ปี 2565 (ม.ค.- มิ.ย.) 5,944 ตัน คิดเป็นมูลค่า 856.03 ล้านบาท  ซึ่งการตรวจประเมินครั้งนี้ น่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไทยไปประเทศแคนาดาได้มากขึ้น

ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ