2565 08 03 003

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ "30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา โดยมีคุณหญิงปราณี วรรธนะกุล กรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
งาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จัดกิจกรรมและแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดฯ จำนวน 11 หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เพื่อเผยแพร่งานพระราชดำริที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมดำเนินการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมชม ตลอดจนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในส่วนของกรมปศุสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่อง “พระปณิธานการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความมั่นคงทางอาหาร” ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ตามพระราชดำริที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า นำมาซึ่งความเดือนร้อนแก่ราษฎร จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์/สถานีพัฒนาการเกษตร เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร สนับสนุน ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และการสร้างอาชีพในพื้นที่ รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดน ทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร จึงพระราชทานความช่วยเหลือในการประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน ในการส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ รวมถึงขยายพันธุ์สัตว์สนับสนุนเกษตรกร ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานด้านอาชีพ เกิดความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ โดยได้นำเสนอตัวอย่างเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในแต่ละโครงการ ได้แก่ โครงการแพะภาคใต้ของนายอีรฟาน เจะเงาะ จังหวัดยะลา โครงการเกษตรภูสิงห์ของกลุ่มผู้เลี้ยงไม่พื้นเมืองบ้านกะทิ จังหวัดศรีสะเกษ และโครงการเกษตรพื้นที่สูงของนายเอนก แสนหน่อ (ซาติพันธุ์ ลาหู่) จังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ 30 ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา” ในระหว่างวันที่ 10 – 15 สิงหาคม 2565 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการจากโครงการพระราชดำริ 23 องค์กร กิจกรรมสาธิตต่างๆ เช่น สาธิตการทำสบู่โปรตีนไหม สาธิตการทำเดคูพาจ สาธิตการทำชาจากผักเชียงดา สาธิตการแปรรูปฟ้าทะลายโจร ฯลฯ การจำหน่ายต้นไม้หายาก ผลิตภัณฑ์และผลิตผลจากโครงการพระราชดำริและเกษตรกรทั่วประเทศ กิจกรรมรับชมดนตรีในสวน การประกวดพันธุ์ไม้ 9 ชนิดและปลากัด การร่วมประมูลพันธุ์ไม้ และการไถ่ชีวิตโคกระบือในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยโคกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตจะนำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์และนำลูกที่ได้ไปส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรต่อไป และสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมงานสามารถรับกล้าต้นไม้ฟรีไปปลูกที่บ้านได้อีกด้วย

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ / กลุ่มเผยแพร่ / สลก.

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ