001
รัฐมนตรีเกษตรฯลงพื้นที่เมืองยะลาด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์ โชว์ผลงานส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา14.00น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมกิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลและการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอรรถพล แสนพันธา ปศุสัตว์จังหวัดยะลา และคณะผู้บริหารในพื้นที่เขต9 ร่วมคณะในครั้งนี้
ด้าน รมว.กษ. เยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆในงาน อาทิเช่น 1. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC 2. ขับเคลื่อนเกษตรวิถีใหม่ด้วยการวิจัยและพัฒนา 3. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพปลูกพืชร่วมยางแก้ไขปัญหาโรคใบยางน่วงชนิดใหม่ 4.เมืองผลไม้ทุเรียนแปลงใหญ่ 3 จชต. 5.เมืองพืชพลังงานพืชเศรษฐกิจ (ไผ่/หญ้าเนเปียร์/ไม้โตเร็ว) 6. การบริหารจัดการลุ่มน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7.ด้านประมง (ปลาพลวงชมพู ปลานิลในสายน้ำไหล)
ด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์เสนอเมืองปศุสัตว์นำร่องด้วยการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งเป็นนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ ซึ่งมีความต้องการสินค้าเนื้อโคใน 5 จชต.ปริมาณ : ปีละ 96,000 ตัว หรือปีละ 1 1,630 ตันคุณภาพ : เนื้อโคคุณภาพดี ถูกสุขอนามัย ในการจัดการระบบโคเนื้อจะมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 (ต้นน้ำ) การสนับสนุนและบริการอาหารสัตว์ : ผลิตและส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ผสมเทียม : 56 อำเภอ 75 หน่วยผสมเทียมมาตรฐานฟาร์ม : ตรวจรับรองฟาร์มโคเนื้อโรคระบาด : ควบคุมป้องกันการนำโรคส่งเสริม : กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ขั้นตอนที่ 2(กลางน้ำ) ควบคุมและตรวจรับรองตรวจการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ตรวจติดตามให้คำแนะนำการรับรองอาลาลเฝ้าระวังการปลอมปนเนื้อโค ตลาดกลางปศุสัตว์ชายแดนใต้อ.หนองจิกขั้นตอนที่ 3 (ปลายน้ำ) ปลายน้ำส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแปรรูปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และตราสินค้าเสริมสร้างช่องทางการตลาดหลากหลายเชื่อมโยงเครือข่ายโคเนื้อเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพเกษตรกรด้านปศุสัตว์ให้มีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา
 

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ