12 09 65 04
กระทรวงเกษตรเตรียมอัพเกรดสารสนเทศโคนมระดับชาติ​ ครั้งที่1/65
วันจันทร์ที่​ 12​ กันยายน​ 2565​ เวลา 9.30 น นายสมชวน​ รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์สารสนเทศโคนมระดับชาติ​ ครั้งที่1/65​ ณ​ ห้องประชุม​ 134-135  กระทรวง​เกษตร​และสหกรณ์​ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
1.รับทราบคำสั่งคณะกรรมการศูนย์สารสนเทศโคนมระดับชาติ
2.  รับทราบมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านโคนมและผลิตภัณฑ์นม ระยะที่ 1แผนงาน/โครงการ (Action Plan)และมาตรการระยะเร่งด่วน ระยะกลาง ระยะยาว
3.  เห็นชอบ​ (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานศูนย์สารสนเทศโคนมระดับชาติ
4.พิจารณากรอบแนวคิดของฐานข้อมูลโคนมระดับชาติ​ โดยรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนที่เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการฯเพื่อมอบหมายให้คณะทำงานไปขับเคลื่อนซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโคนมทั้งระบบ
ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าวคณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์
12_09_65_01.jpg 12_09_65_02.jpg 12_09_65_03.jpg

12_09_65_04.jpg 12_09_65_05.jpg 12_09_65_06.jpg

12_09_65_07.jpg 12_09_65_08.jpg 12_09_65_09.jpg

12_09_65_10.jpg 12_09_65_11.jpg 12_09_65_12.jpg

12_09_65_13.jpg 12_09_65_14.jpg 12_09_65_15.jpg

12_09_65_16.jpg 12_09_65_17.jpg 12_09_65_18.jpg

12_09_65_19.jpg