13 01 66a 01
กรมปศุสัตว์ร่วมกับ บจก.เบทาโกร มอบไก่ไข่ 300 ตัวแก่เกษตรกรจังหวัดพังงาเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม  2566 นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน การมอบปัจจัยการผลิต (ไก่ไข่สาว) กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนแก่เกษตรกรจังหวัดพังงา สนับสนุนโดย กรมปศุสัตว์ และ บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม ภาคใต้ 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในครัวเรือนเพื่อเป็น แหล่งอาหารใช้บริโภคในครัวเรือนลดภาระรายจ่ายของเกษตรกรในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว และได้กําหนดพื้นที่ เป้าหมายต้นแบบในการดําเนินโครงการหมู่ที่ 1 ตําบลถ้ําทองหลาง อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตไก่ไข่สาวให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจํานวน 30 ครัวเรือนๆละ 10 ตัว ผลผลิตไข่ที่ได้จากการสนับสนุนสามารถใช้เป็นอาหารลดภาระรายจ่ายของเกษตรกร และจะเป็นโครงการต้นแบบที่จะให้ชุมอื่นศึกษาเป็นแบบอย่างต่อไป โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ฝ่ายผลิตปศุสัตว์ไก่ไข่ บจก.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม ภาคใต้ สนับสนุนไก่ไข่สาวจํานวน 300 ตัวให้เกษตรกรนําไปเลี้ยง โดยหน่วยงานจะดําเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และติดตามผล การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ