25630417 1

 

วันนี้ (17 เมษายน 63)
เวลา 12.30 - 13.00 น.

? พบกับการ Live สดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"นมข้นหวาน”

ทาง Facebook : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
https://www.facebook.com/195623387303901/posts/1286193794913516/

#นมข้นหวาน
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#เรียนรู้เมนูใหม่ทำได้เองกับกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล :  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์