25640128 1

กรมปศุสัตว์..เชิญชมการสาธิตการแปรรูปเนื้อสัตว์ผ่านระบบออนไลน์

🐖"เมนูหมู ทำกินได้ ทำขายดี วิถีใหม่ในยุคโควิด"🐖

ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

ลงทะเบียนรับคู่มือ >> https://docs.google.com/forms/d/13I6kXDEtXWSYwGa1piFJUzznUeZsAjC9fBrHNjhjByc/edit

สามารถรับชมแบบสดๆได้ที่ Facebook: ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เวลา 
12.30 น. เป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053213162